Diákság

„Bár nem tudhatjuk, csak sejtjük, mennyi munka és verejték állhatott a mögött, hogy minket, gólyákat bevezessetek az Eötvös-szellemiségbe, ráébresszetek arra, hogy a saját jellemünket mutassuk, ne csak egy maszkot, és ne csak az önérdeket, hanem a többiekét is lássuk. Mégis úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, amit tőletek kaptunk, az a szeretet volt.” (részlet a nulladikos táborosok újságjából, 2011)

Jelenleg majd 900 diák jár iskolánkba, nagyjából fele fiú, fele lány arányban. Az elmúlt évek valamelyikében végzett felmérés szerint döntő többségük szeret ide járni, biztonságban érzi magát, jóban van tanáraival. Nagyra értékeli azt, hogy a tanítás mellett is mennyi figyelmet fordít rá iskolánk az egyéb programok lehetőségével.

Nagyon fontosnak tartjuk ugyanis, hogy diákjainkat minél több szállal kössük iskolánkhoz. A legerőteljesebb kötődést – másfél százados tapasztalatunk szerint – a tanítás melletti tevékenységek eredményezik, ezért igyekszünk minél több ilyen lehetőséget biztosítani. Ezek a rendezvények minden évben megjelennek az iskola programjában. Célunk az is, hogy az eseményeket diákjaink tervezzék és szervezzék, hiszen ez bontja ki igazán kreativitásukat, tanítja meg őket az együttdolgozás örömeire és nehézségeire.

Diákság az Eötvös NapokonE5vös-napok

Ez az eseménysorozat az őszi nagy diákrendezvényünk, aminek a keretét a Diákönkormányzat, a programok többségét osztályok szervezik. A hagyományos programok a Gólyabál, a Ki-Mit-Tud?, a 12 órás foci, kötélhúzás, tanár-diák kosármeccsek, és a teremdíszítés és látogatás. Ezenkívül számos kisebb program, bajnokság és előadás várja a diákokat.

Iskolai MikulásIskolai Mikulás

Ilyenkor diák- és tanár-Mikulások járják az épületet, és bemennek minden osztályba, ahol a gyerekek tréfás vagy komolyabb értékelését is elmondják. Az osztályok diákvezetőinek feladata az alkalomra készült jellemzés összeállítása. A kísérő krampuszok utána szaloncukorral jutalmaznak.

Iskolai Karácsony

Osztálykeretekben ünnepeljük a Karácsonyt, hiszen ez elsősorban családi ünnep. Az osztályok többségében véletlenszerűen kihúzzák egymás nevét a diákok, és apró meglepetésekkel próbálnak örömet szerezni az ajándékozottnak.
Közös iskolai program a fenyőfa felállítás az aulában, és a velencei nevelőintézet gyerekeinek megajándékozása. Ez egyrészt műsorral történik, másrészt az osztályok által összegyűjtött ajándékok átadásával.

Iskolai farsang

Nem megy egyszerűen, de minden évben megpróbálkozunk a jelmezes farsanggal. Egy osztályunk vállalja el a program szervezését, mely pinceklubunkban kerül megrendezésre.

Tavaszi FesztiválE5vös Tavaszi Fesztivál

Az ötnapos eseménysorozat a tavaszi nagy diákrendezvényünk. Itt nem a békés versengés a lényeg, hanem a kultúra különböző területeiről érkező produkciók. Vannak kiállítások, komoly- és könnyűzenei koncertek, tánctanulás és színielőadások. Az igényes szórakozás a fő cél. Iskolai diákéletünk színességére mindig is büszkék voltunk, hiszen a kezdetektől fogva fontosnak tartotta iskolánk ezeket. Nemcsak a tanításban voltunk kíváncsiak tanulóink tehetségére, hanem az egyéb tevékenységeikben is.

KórusKórus és zenekar

Iskolánk többszörös aranyokleveles énekkara szerves része iskolai életünknek. Részt vesznek ünnepségeinken, karácsonyi koncertet adnak nekünk, és minden évben megméretik magukat a fővárosi vagy országos versenyeken. A kórusban részt venni mindig is dicsőség és öröm volt, hiszen egy különlegesen együttműködő csapat részese lehet az, aki az éneklést választja.

Sportkör

Az iskolai sportot mindig is fontosnak tartottuk, jól mutatják ezt országos eredményeink is. A testnevelési órák melletti mozgás fejleszti a személyiség minden területét, az akaraterőt, az együttműködési képességet, a siker vagy kudarc feldolgozásának képességét. A sporton keresztül sokkal többet megtudhatnak diákjaink magukról – és mi is róluk – mint bármelyik egyéb tanórán. Az éves sportolás része az őszi és tavaszi diáknapokon tartott sportesemények, vagy az iskolai háziversenyek is.

Színjátszók

Iskolánknak ugyan nincs állandó színjátszó köre, de az egy-egy tanár köré csoportosuló társulatok minden évben legalább egy színdarabot előadnak. Mondanunk sem kell, hogy ez különleges lehetősége a fegyelem, az együttdolgozás, a türelem és művészet iránti alázat gyakorlásának.

Táborozók

Minden évben tanulóink majd háromnegyede részt vesz valamilyen iskolánk által szervezett táborban. Ezek az év minden szakában vannak, természetesen a legtöbb nyáron. Minden tábor különleges élményt nyújt a benne résztvevőknek, hiszen új embereket ismerhetnek meg, új helyzetekbe kerülhetnek amellett, hogy jó levegőn vannak, ami nem elhanyagolható egy belvárosi iskola tanulóinál.

Eötvös Diák - iskolaújságIskolai újság

Az 1930-ban indult Eötvösdiák minden jótollú diákunknak lehetőséget ad tehetségének kipróbálására. Cikkek írásában vagy számítógépes szerkesztésben, fotók készítésében jeleskedhetnek tanítványaink. Művük, az évente négy alkalommal megjelenő újság az iskola minden diákjához eljut.

DÖ parlamentDiákönkormányzat

Az Eötvös DÖ, ha nem is a mai formájában, már több mint 50 éves múltra tekinthet vissza. Ezalatt volt, hogy főként az érdekképviseleti, máskor inkább a programszervezési mozgalmat vezette. Mostani felépítése szerint az osztályok képviselőket küldenek a DÖ Parlamentbe, amely havonta ülésezik és évente minden diák számára nyitott szavazással választanak DÖ Elnököt. Az Elnök vezeti a Kormányt, aminek a fő feladata a programok lebonyolítása.

Doku5 - Dokumentációs MűhelyDokumentációs Műhely

Az iskolai rendezvények technikai lebonyolításában, hangosítás, világítás, fotózás, filmforgatás, archíválás, hangfelvételek készítése stb. támogatására életre hívott műhely, ahol éles körülmények közt gyakorolhatja a diákság a hobbiját.